tirsdag 20. april 2010

Makramè kafè laurdag 24. april


Vilde, 5 1/2 år, sitt armband

Mellom kl 10.00 og 14.00 er det åpent i lokalet vårt
for den som har lyste å bli med på makramè.
Ta med deg tau (gjerne hushaldningstau i bomull)
og nokre perler med så stort hol at du får tredd den på tauet.
Har du ikkje kan du få kjøpt utstyr til eit armband for kr.20,-

Vi serverer kaffi, saft og kjeks. Vi tek ikkje noko fast pris for dette,
stiller berre fram ei boks der folk kan putte på nokre kroner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar