søndag 16. januar 2011

AKTIVITETAR HAUST 2011

Sjå meir detaljer på Facebook, Bli medlem på sida vår!

Tysdag  30. august       kl. 19.00   Vel møtt til alle! Ta med ønska handarbeid og vi hygger oss ilag.

Tysdag 27. september  kl. 19.00

Tysdag 25. oktober      kl. 19.00

Tysdag 29. november   kl. 19.00

Laurdag  3. desember   kl. 10.00 - 18.00      JULEMESSE Brattvåg barneskule

Tysdag   6. desember   kl. 19.00   Juleavsluttning
Kafè: Vi tek kr 25,- for kaffi og det som blir servert til, for vaksne.

Born får saft og "mat" gratis.

Aktivitetar: Vi tek ca 25,- 35,- for å delta på aktivitetane + materil kostnad, for vaksne.
Born deltek gratis, og betaler halv pris på materilkostnad.

Har du utstyr sjølv, så tek du dette med deg, slik som serviettar, lim osv til decoupage.

 
 
VÅRPROGRAM
Laurdag     22. januar      Makramè kafè              kl 10.00 - 14.00
Tysdag      25. januar      Decoupage                   kl 19.00     

Laurdag     29. januar      Scrapbooking kafè      kl 11.00 - 15.00
Laurdag      5. februar     Strikke/Heklekafe         kl 10.00 - 14.00
Tysdag        8. februar    Tomboladugnad          kl 19.00
Laurdag    12. februar     Makramè kafè              kl 11.00 - 15.00
Tysdag      22. februar    ÅRSMØTE                   kl 19.00
Laurdag    26. februar     Scrapbooking kafè      kl 11.00 - 15.00 Tysdag       8. mars      Tomboladugnad         kl 19.00
Laurdag     12. mars    Makramè kafè               kl 11.00 - 15.00Scrappbooking kafeen som skulle vere 26. mars, er flytta til 2. april 
Tysdag      29. mars    Tilda påskehjarte    kl 19.00
Laurdag     2. april   Scrapbooking kafè          kl 11.00 - 15.00Laurdag      
9. april Makramè kafè  kl 11.00 - 15.00
Tysdag       12. april     Tomboladugnad                  kl 19.00
Laurdag     16. april      Strikke/Heklekafe                 kl 11.00 - 15.00
Tysdag       26. april     Nålefilting                          kl 19.00
Laurdag     30. april       Scrapbooking kafè                kl 11.00 - 15.00
Laurdag      14. mai      ScrappbookingKafè               kl 11.00 - 15.00
Tysdag       10. mai      Ta med ditt eige handarbeid   kl 19.00
Laurdag      21. mai       Strikke/Heklekafe                 kl 11.00 - 15.00 Tysdag        31. mai      Maling på lerret                   kl 19.00
Laurdag       11. juni      Strikke/Heklekafe                kl 11.00 - 15.00
Tysdag        21. juni      Avslutning                       kl 19.00

Kafè: Vi tek kr 25,- for kaffi og det som blir servert til, for vaksne.
Born får saft og "mat" gratis.

Aktivitetar: Vi tek ca 25,- 35,- for å delta på aktivitetane + materil kostnad, for vaksne.
Born deltek gratis, og betaler halv pris på materilkostnad.

Har du utstyr sjølv, så tek du dette med deg, slik som serviettar, lim osv til decoupage.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar