lørdag 26. februar 2011

ÅRSMØTET 22. februar

Vel avhaldt årsmøte,
berre so pinnane gjekk i spinn!
Før alt preiket var over måtte kaffi, kaker og
ein himelsk lapskaus på bordet.

Linn, Venke og Randi.Pinnane gjekk om kapp,
ikkje noke tid skal gå til spille.

Hilde og Ellinor

Unni


Kjøpekaker :-/

2 kommentarer: