lørdag 20. august 2011

Info om aktivitetar hausten 2011

Velkommen til hausten  2011


Litt info om haustens program

STRIKKE/ og HOBBY kafè:
    Dette er laurdagsaktivitetar.
    11.00 til 15.00
    Ta med strikke/ eller snakketøyet,
    heklekrok eller malingspensel med utstyr.
    Det viktigaste er det sosiale,
    og at vi hjelper kvarandre om det er noko vi lurer på.

Brattvågmarknaden
    17. september er det marknad i miljøgata
     i forbindelse med Brattvågs 100 års jubileum.
    H.H. deltek med ein stand.

    Dei som vil delta for å selje ”varene” sine,
    melder seg til Inger-Lise; tlf 40 20 12 79
    el. lappverk@gmail.com innan 10. september.
    Dette kostar 200,- pr deltakar. Som gjeng til å dekkje av standleige.


Julemesse
    Laurdag 3. desember blir det julemesse på Brattvåg barneskule.
    Altså ein dags messe.

    For lagets medlemmar blir det ein stor fellesstand.
    Dette for at vi skal ”frigjere” flest mulige til andre ting,
    slik som å hjelpe til i kafèen, tombolaen og salg av lodd på butikkar.

    Vil du selje tinga dine på messa, gi besked innan 15. november.
    Det vil bli sendt ut påmeldingsskjema.

Dugnad til tombolaen.
     Her håper vi på å få god hjelp.
     Vi håper at alle medlemmane kan gi 10 gevinstar kva, ferdig innpakka.
     Så treng vi hjelp til å klargjere/lage tombola på laget
     eit par kveldar denne hausten
     4. oktober og 8. november.
     Det gjeng ut på å fylle vatt i sydde ting og sy att åpninga og lignende.
    
     Alle vel møtt til haustens aktiviteter.
    Helsing   Styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar